Dobro došli

JUGOINSPEKT BEOGRAD je najstarija i najveća državna nezavisna specijalizovana stručna akreditovana međunarodno priznata kontrolna organizacija u Srbiji i u celom regionu, čija je pretežna delatnost kvantitativno-kvalitativna kontrola, laboratrijska ispitivanja i sertifikacija proizvoda i usluga. Od osnivanja 1949 godine JUGOINSPEKT BEOGRAD pruža usluge koje se prepoznaju po vrhunskoj kompetentnosti, što našoj organizaciji obezbedjuje međunarodno priznanje i visoko vrednovanje na tržištu.

Kontrola kvaliteta i kvantiteta proizvoda

Laboratoriska i tehnička ispitivanja

Ocenjivanje usaglašenosti proizvoda

Laboratorija za ispitivanje čvrstih mineralnih goriva i mineralnih sirovina

Laboratorija za ispitivanje kvaliteta i zdravstvene ispravnosti proizvoda

Laboratorija za tehnička ispitivanja i bezbednost

Laboratorija za ispitivanje tekstila i kože

Laboratorija za naftu i naftne derivate

Laboratorija za ispitivanje semena