Laboratorija za ispitivanje semena jedna je od laboratorija u okviru Jugoinspekta Beograd-Zavoda Topčider sa najdužom tradicijom.

Odlukom Ministarstva narodne privrede Kraljevine Srbije 01.05.1898 godine ustanovljena je služba pod nazivom Poljoprivredna i Hemijska Ogledna Stanica u Topčideru ,gde se unapređuje poljoprivreda, kontroliše seme. Nakon I Svetskog rata i obnavljanja stanice (1919.) donosi se Pravilnik o Poljoprivrednoj oglednoj i kontrolnoj stanici čiji rad se obavlja kroz četiri odseka: agrotehnički,agrohemijski,fitopatološki i pedološko-meteoroloških, a kontrola semena  vrši se agrobotaničkom odseku. Od 1932. godine Laboratorija radi po međunarodnim pravilima za kontrolu semena koja su prihvaćena na IV međunarodnom kongresu (ISTA) održanom u Wageningenu, Holandija.

Potvrda visokog renomea Laboratorije na domaćem i međunarodnom tržištu je članstvo u međunarodnoj organizaciji za ispitivanje semena ISTA, kao prva laboratorija iz Jugoslavije (YUDL 0100). Laboratorija poseduje međunarodno priznatu akreditaciju od strane ISTA i akreditovana je od strane domaćeg akreditacionog tela ATS  prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 za obavljanje poslova ispitivanja u sledećem obimu:

  • fizička, biološka i biohemijska ispitivanja semena (seme ratarskih i povrtarskih biljaka, cveća, lekovitog i aromatičnog bilja; voća, krtola, lukovica i češnjeva koji se upotrebljavaju kao semenski materijal za setvu, sadnju i razmnožavanje);
  • uzorkovanje semena poljoprivrednog bilja za fizička, biohemijska i biološka ispitivanja;

Telefon  011/3066-899

semeobim

ista