je akreditovana prema standardu: SRPS ISO/IEC 17025:2006
za obavljanje poslova ispitivanja u sledećem obimu:

 

  • Senzorska, hemijska, fizička, mehanička ispitivanja tekstilnih proizvoda, teksilnih vlakana i prediva, vunenih vlakana i vunenih češljanih traka;
  • Fizička ispitivanja sečenih hemijskih vlakana, predja i konaca, tekstilnih proizvoda ravnih površina(metražna roba), odevnih predmeta, gume i penastih proizvoda, veštačke kože;
  • Senzorska i hemijska ispitivanja filament predja;
  • Fizička i hemijska ispitivanja punila, tekstilnih otpadaka i regenerata, posteljine i posteljnog rublja, tekstilnih proizvoda ravnih provršina i gotovih proizvoda, gotove kože i krzna;
  • Senzorska i fizičko-mehanička ispitivanja tekstilnih podnih zastirača;
  • Hemijska ispitivanja proizvoda od vune i mešavine sa vunom, zaštitna oprema.

obimtekstil